mins
02 آبان 1401 - 14:19

۳ هزار گلستانی وجه اولیه طرح ملی مسکن را واریز کردند

گرگان- مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: از مجموع افراد ثبت نامی در طرح ملی مسکن گلستان در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، تنها سه هزار و ۴۳۲ متقاضی وجه اولیه را واریز کرده اند. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ملک پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: تاکنون ۹۲ هزار و ۱۵۰ گلستانی در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند. خبرنگار مهراظهارکردمسکن ثبتمدیرکل راه و شهرسازی گلستان افزود: در سطح گلستان برای یک سال به ساخت ۱۵ هزار و ۴۷۶ واحد نیاز داریم و این عدد برای چهار سال به ۶۱ هزار و ۹۰۲ واحد در بخش مسکن ملکی شهری و با احتساب مسکن روستایی به ۹۳ هزار و ۹۳۳ واحد می‌رسد. وی بیان کرد: بر این اساس زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این استان به صورت سالانه ۴۶۴ هکتار و برای چهار سال هزار و ۸۵۸ هکتار است. زمینملک با توضیح اینکه در حوزه شهری (بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت) تاکنون ۶۹ هزار و ۸۵۹ نفر و در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند، گفت: بیشترین ثبت نامی ها با بیش از ۳۰ هزار نفر در شهر گرگان و کمترین آنها با چهار هزار و ۳۳۶ نفر در شهر بندرترکمن اتفاق افتاده است. ملکثبت نامهامدیرکل راه و شهرسازی گلستان تصریح کرد: از مجموع افراد ثبت نامی در این طرح در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، برای چهار هزار و ۷۲۲ نفر حساب افتتاح شده و سه هزار و ۴۳۲ متقاضی نسبت به واریز وجه اولیه اقدام کرده‌اند. ملک ادامه داد: از مجموع کل ثبت نام‌ها در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۵۳ هزار و ۳۸۴ نفر حائز شرایط سه استعلام سبز هستند. ملکمدیرکل راه و شهرسازی گلستان بیان کرد: در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت (به غیر از شهرهای کردکوی و آق قلا) فونداسیون هزار و ۲۱۶ واحد انجام شده است. مسکن تاکنونغیرقلاوی افزود: از مجموع واحدهای در حال ساخت، در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت (به غیر از شهرهای کردکوی و آق قلا) ۷۹۶ واحد دارای اسکلت و سقف و ۲۸۴ واحد دارای سفت کاری هستند. غیرقلا
منبع: مهر
شناسه خبر: 799553